روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182

روزنامه,پیام زمان,روزنامه پیام زمان,اخبار,امروز
ادمین ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ در ۵:۱۱ ب٫ظ خبر قبلی خبر بعدی

چرخش جامعه در دور تسلسل یا بر مدار توقف پُک!

الهام آمرکاشی

 

اتفاقات روزمره ای در جامعه مدنی رخ می دهد که شفافیت و حقانیت در خصوص مسائل حائز اهمیت که در جرگه راهبردی ترین موارد کشوری نیز محسوب می شود از ضروریات یک جامعه پیشرفته و صاحب مسند در منطقه است.

روز جهانی بدون دخانیات که هرسال در ۳۱ می- مصادف با ۱۰ خردادماه در برگه های تقویم و برگزاری مناسبت های متعدد در محافل اجتماعی خودنمایی می کند، یکی از رویدادهای دارای اهمیت است که هرساله با شعارهای متفاوتی مزین می گردد وبلاشک، الزام شفافیت در این امر از ضروریاتِ مدون در این مناسبت ها با ارائه راهکارهای مدون درجهت کاهش دود و پُک در اجتماع است. در حالی این عناوین و نامگذاری ها برای گوشزد کردن خطرات ناشی از مصرف دخانیات عنوان می شودو سیاستهایی که در این راستا بیان می شود به ضرس قاطع باید در راستایکاهش مصرف آن باشد کهمتأسفانه سالها از تصویب این سند و نامگذاریِ روز جهانی بدون دخانیات و مبارزه با مواد مخدر می گذردوهمچنان اقدامات لازم الاجرا در این مسیر برای ریشه کن کردن این معضل در سرتاسر جهان صورت نگرفته است. اگرچه وقتی تاریخ کشورمان را ورق می زنیم شاهد هستیمایران تنها کشور موفقی است که توانسته در این مسیر اقدامات جدی داشته باشد و به عنوان سمبل مبارزه با مواد مخدر در جهان شناخته شده است و به صراحت میتوان بیان کرد که از میان پنجاه کشور دنیا که قانون اعدام برای قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شده است کشور ایران، به انضمام دو سه کشور دیگر، این قانون را اجرا می کند، اما جای هشدار باقی است که در این میان، همچنان آمارخطرناکی از زبانِ دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات شنیده می شود که بیان کرد: “سن مصرف قلیان درکشور به ۱۳ سال رسیده که در میان دختران به شدت افزایش یافته است”.

محمدرضا مسجدی- دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات با بیان این مهم که سن مصرف قلیان در کشور به ۱۳ سال رسیده و در میان دختران به شدت افزایشیافته، افزود: این مسئله بحران مهمی است و منجر به آسیب های بسیاری در آینده می شود. این موضوع که دخانیات چه آسیبی بر بدنه فردی و اجتماعی می گذارد و چه پیامدهایی در پی دارد، یک طرف قضیه است که بارها از زبان کارشناسان و مسئولین این امر بیان شده است اما این نکته که سن استفاده از دخانیات رو به کاهش است، موضوع مهم تری است که باید به واکاوی و فرمول ریزی برای یک اقدام اصولی منتهی شود. سال گذشته خبری با عنوانِ “کف سن اعتیاد به ۱۵ سالگی کاهش یافت”، هشدار جدی برای جامعه محسوب شد که با هجمه های گسترده ای روبرو شد و متأسفانه گویا هیچگونه راهبردی از سال گذشته تا به امروز صورت نگرفته که اکنون با دو سال کاهش، ۱۳سالگی در جدول آمار برای استفاده از دخانیات ذکر شده است. در جامعه ای که معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش گرایش به مصرف قلیان و کاهش سن مصرف به ویژه در میان دختران و زنان خبر می دهد و با اذعان بر این مطلب که “با مصرف افزایشی قلیان در سطح جامعه و در میان زنان و دختران شاهد افزایش بیماری های مزمن تنفسی و کاهش وزن نوزدان متولد شده از مادران قلیانی هستیم”؛ جای شگفتی است که هیچگونه حرکت مثبتی برای برچیده شدنِ این آسیب صورت نمی گیرد؛ هرچند در این میان رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشوردر خصوص برخورد وزارت بهداشت با قهوه خانه‌هایی که اقدام به ارائه قلیان می‌کنند، بیان کرد: سیاست ما اجرای قانون است و افزود: ما در قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی را داریم و کماکان بازرسی‌های ما به این صورت انجام می‌شود. ولیکن طرحی که در مجلس رفت مبنی بر طرح استفساریه تبصره ماده ۱۳ قانون جامع دخانیات؛ طرحی بود که آسیب زیادی به اقدامات ما در سطح اجرایی زد. هرچند که این طرح تصویب نشد، اما تأثیرات خودش را در سطح اجرایی گذاشت؛ مثلاً تعداد دانشگاه‌هایی که کاملاً عرضه قلیان را در حوزه تحت پوشش خود به صفر رسانده بودند که شامل ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی می‌شد، ریزش پیدا کرد و دیگر این موضوع در وضعیت خوبی نیست. ولیکن در اماکن عمومی مباحث اجرای قانون را در دست اجرا داریم و انتظار داریم ملاحظاتی در وزارت کشور در همین باب انجام شود. همچنین سندی میان وزارت کشور و وزارت بهداشت در حال تدوین است تا بتوانیم طی یک برنامه چهار یا پنج ساله شیب افزایش مصرف قلیان در کشور را کاهش دهیم. در این میان، باید منتظر بود و دید چه تصمیمات مهمی در این راستا اتخاذ می شود و جامعه در دور تسلسل می چرخد یا بر مدار توقف پُک!

علی هذا، انتظار دور از دسترسی نیست تا با همکاری و دوراندیشی مسئولین ذیربط در این امر، فرهنگسازی های مثمر در این مسیر اپیدمی شود که در هر مکانی که وارد می شویم، جمله ای با عنوانِ ” پُک زدن ممنوع، حتی شما دوست عزیز! ” خودنمایی کند.

elhamamerkashi@ymail.com