روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182مهدویت و انتظاری به پهنای ۱۲ قرن
خانم یاری- دکترای جامعه شناسی و مهدویت
 
عموما ما اول هر سال به دنبال آرزوهای قشنگ، ایده های عالی و خلاصه خاص ترین ها هستیم؛ طوری که میخواهیم تمام فرصتهای از دس

کی به ۴۴۴۴ رسیدیم؟!!!
 
معصومه سلطانی- این روزها که بازار تاریخ ها و اعداد رند داغه، ۹/۹/۹۹ ، ۱۱/۱۱/۹۹ و….

انقلاب اسلامی ایران؛نقطه عطفی برای تمام ادیان در سراسر دنیا
خانم یاری – دکترای جامعه شناسی و مهدویت
درباره انقلاب ایران چه می دانیم؟ تا به حال چقدر برای شناخت انقلاب اسلامی زمان مطالعه قرار دا

ثبات، امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران با توجه به گام دوم انقلاب
فریبا طرخانی
در این نوشته سعی می شود که ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران با توجه به گام دوم انقلاب مورد تحلیل قرار بگیرد.

فاطمیه؛خط مقدم منتظرین امام زمان (عج)
خانم یاری- دکترای جامعه شناسی و مهدویت
 
یک سوال مهم در فاطمیه اینکه؛ مردم مسلمانی که وقتی پیغمبر اکرم وضو می گرفتند، ازدحام می کردند تا از قطرات وضوی پیغ

فاطمیه؛ خط مقدم منتظرین امام زمان (عج)
 
خانم یاری – دکترای جامعه شناسی و مهدویت
(بخش پنجم – ماجرای غم انگیز فدک)
 
شایسته ترین سخنی که می توان به وسیله آن بحث فدک را شروع کرد، سخن آفریدگار هستی

فاطمیه؛ خط مقدم منتظرین امام زمان (عج)
خانم یاری – دکترای جامعه شناسی و مهدویت
 
روایات بسیاری در کتابهای اهل تسنن وجود دارد که ثابت می کند، خلیفه اول به همراه عده ای از دشمنان اهل بیت به خانه وح

فاطمیه؛ خط مقدم منتظرین امام زمان (عج)
خانم یاری – دکترای جامعه شناسی و مهدویت
 
پیرو مطالب دیروز؛ پاسخ به ۲ شبهه در مورد شهادت حضرت فاطمه زهرا را ضروری دیدم؛
شبهه اول؛ بعضی روشنفکرهای امروزی ا

فاطمیه؛ خط مقدم منتظرین امام زمان (عج)
خانم یاری – دکترای جامعه شناسی و مهدویت
 
پیامبر اکرم در واپسین روزهای عمرشون از اسامه خواسته بودند که با سپاهی به روم حمله کند ، و سرپیچی کنندگان از این ف

فاطمیه؛ خط مقدم منتظرین امام زمان (عج)
خانم یاری – دکترای جامعه شناسی و مهدویت
 
فاطمیه خط مقدم منتظرین امام زمان هست.