روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182از ورود بی‌نتیجه مدعی العموم به «آلودگی‌هوا» تا مرگهای زود هنگام
محبوبه اشرفی پیمان
 
چرخه معیوب مدیریت کنترل هوای پاک در میان انبوه مشکلات روزمره، عرصه زندگی را برای ساکنان کلانشهر ها سخت‌ت

شرایط نابسامان اقتصادی دامن آسیب‌های اجتماعی را خواهد گرفت
محبوبه اشرفی پیمان
 
“ازدواج به شرط بچه دار نشدن”، یک شرط نامتعارف ضمن عقد، یکی دیگر از پدیده‌های اجتماعی این روزهای جامعه ایر

نگاهی به فیلم “سرخپوست”
دار دراماتیک
رویا سلیمی
“سرخپوست” فیلم تضاد‌های متعددی است که تا پایان به شکلی موازی درام داستانی را پیش می برد و لحظه‌ای مخاطب را بدون تنش دراماتیک رها نمی

نگاهی به دو نمایش سومین روز از جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی
از ” برناردا آلبا ” تا “حاجی فیروز”
رویا سلیمی
در بخش صحنه‌ای سومین روز از جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی، ۸ نمایش به روی ص

سلامت جامعه زیر تیغ پزشکان «سهمیه ای»!
محبوبه اشرفی پیمان
 
پزشک شدن، دیدن فرزندان در روپوش سفید پزشکی و صدازدن فرزندان با نام دکتر در جامعه،آرزوی هر پدر و مادری است.

نگاهی به نمایش «آبی مایل به صورتی»
پژوهش‌زدگی در عین سانتیمانتالیسم!
رویا سلیمی
در برخود با مسایل و آسیبهای اجتماعی، نگاه و نوع پرداخت به آن متفاوت خواهد بود.

” ام اس ” بیماری خاموش در کمین مردم ایران
محبوبه بیدگی
 
قبل از اینکه درب مترو بسته شود خانمی با چهره رنگ پریده که نشانی از شادابی و سلامتی نداشت وارد قطار شد به سختی راه می رفت و در یک دست