نگاه روز | موضوع | روزنامه سراسری پیام زمان روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182نگاهی به فیلم “سرخپوست”
دار دراماتیک
رویا سلیمی
“سرخپوست” فیلم تضاد‌های متعددی است که تا پایان به شکلی موازی درام داستانی را پیش می برد و لحظه‌ای مخاطب را بدون تنش دراماتیک رها نمی

نگاهی به دو نمایش سومین روز از جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی
از ” برناردا آلبا ” تا “حاجی فیروز”
رویا سلیمی
در بخش صحنه‌ای سومین روز از جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی، ۸ نمایش به روی ص

سلامت جامعه زیر تیغ پزشکان «سهمیه ای»!
محبوبه اشرفی پیمان
 
پزشک شدن، دیدن فرزندان در روپوش سفید پزشکی و صدازدن فرزندان با نام دکتر در جامعه،آرزوی هر پدر و مادری است.

نگاهی به نمایش «آبی مایل به صورتی»
پژوهش‌زدگی در عین سانتیمانتالیسم!
رویا سلیمی
در برخود با مسایل و آسیبهای اجتماعی، نگاه و نوع پرداخت به آن متفاوت خواهد بود.

” ام اس ” بیماری خاموش در کمین مردم ایران
محبوبه بیدگی
 
قبل از اینکه درب مترو بسته شود خانمی با چهره رنگ پریده که نشانی از شادابی و سلامتی نداشت وارد قطار شد به سختی راه می رفت و در یک دست