روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182دره دیجیتال
حمید حیدری
 
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست ایران هوشمند از مفهومی جدید به نام “دره دیجیتال” نام برد که در تلاش ایشان و همکارانش در دولت یازدهم برا

اثر کبرا و قاچاق کتاب!
الهام آمرکاشی
 
“سالها پیش وقتی هند مستعمره‌ انگلیسی ها بود، تعداد مارهای کبرا در سطح شهر دهلی زیاد شده بود و این یک خطر جدی محسوب می‌شد.

کودکان، خارج از مرکز ثقل فراغت . . .

تصویب قانون مبارزه با کار کودک، شاید وقتی دیگر!
الهام آمرکاشی
 
بیست و دوم خرداد ماه برابرِ۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودک، سالهاست در تقویم و برگه های مناسبتیِ کشور قرار گرفته اما تمهی

پیامک “جرم کشف حجاب”، موضوع یا معضل!
الهام آمرکاشی
 
“جرم کشف حجاب در خودرو”، عنوان پیامکی است که برای افراد کثیری که خودرویی به نام آنها ثبت است ارسال شده و با تهدیدِ “توقیف خود

چرخش جامعه در دور تسلسل یا بر مدار توقف پُک!
الهام آمرکاشی
 
اتفاقات روزمره ای در جامعه مدنی رخ می دهد که شفافیت و حقانیت در خصوص مسائل حائز اهمیت که در جرگه راهبردی ترین موارد کشوری نیز محسوب