روزنامه پیام زمان
  •  info@zamandaily.ir

  •  02188481891

  •   09123624182

۰۲۱-۸۸۱۰۱۸۷۳

۰۲۱-۸۸۴۸۱۸۹۱

آدرس: تهران – یوسف آباد – خیابان ششم – پلاک ۳

۰۲۶-۳۲۵۳۰۰۵۵

۰۲۶-۳۲۵۳۰۰۶۶

آدرس: کرج – شهرک اداری- خیابان فرهنگ – ساختمان زمان